جدید ترین ها

فروش - آپارتمان

575,000,040
114.00 متر
  • کد فایل : 1973-19
  • منطقه : بلوار مولانا, جهانشهر, کرج,

فروش - آپارتمان

630,000,000
100.00 متر
  • کد فایل : 1974-19
  • منطقه : بلوار جمهوری, جهانشهر, کرج, میدان سپاه,

فروش - آپارتمان

926,500,000
109.00 متر
  • کد فایل : 1975-19
  • منطقه : کرج, کسري جنوبي, جهانشهر,

فروش - آپارتمان

900,000,000
112.00 متر
  • کد فایل : 1976-19
  • منطقه : بلوار بهارستان, جهانشهر, کرج,